Ihmissuhdetaidot

Kohtaamisen taidot / Sosiaaliset taidot / Vuorovaikutustaidot

Hyvinvoiva kouluyhteisö rakennetaan ihmisten – lasten ja aikuisten – yhteistyöllä. HyMy-koulussa jokainen kouluyhteisön jäsen tuntee itsensä arvokkaaksi ja tärkeäksi yhteisön jäseneksi. Kouluhyvinvointi rakentuu hyvistä ihmissuhteista. Myönteiset kohtaamiset ja hyvät sosiaaliset suhteet edistävät kaikkien kouluyhteisön jäsenten hyvinvointia. HyMy-kohtaamisen taidoilla rakennetaan aidosti hyvinvoivaa ja myötätuntoista kouluyhteisöä.

Hyvä yhteisöllinen vuorovaikutuskulttuurin vahvistaa kaikkien yhteisön jäsenten kokemusta itsestään arvokkaana ja tärkeänä kouluyhteisön jäsenenä.
 

Hyvät ihmissuhteet ovat kaiken inhimillisen hyvinvoinnin perusta.

 

Tunnetaidot

Empatiataidot / Myötätuntotaidot / Itsemyötätuntotaidot


Tunnetaidot ovat ihmisenä elämisen perustaitoja. Tunteet tekevät meistä inhimillisiä. Tunteet ovat mukana aivan kaikessa, eritysesti kohtaamisissa ja ihmissuhteissa. Tunteilla ja tunnetaidoilla on myös suuri merkitys hyvinvoinnille ja oppimiselle – siksi niiden rooli koulussa on merkittävä. Tunnetaidot ovat syvällinen kokonaisuus taitoja tunnistaa ja säädellä tunteita, ymmärtää ja sanoittaa tunteita, vaalia ja vahvistaa myönteisiä tunteita sekä ratkaista ja johtaa haastavia ja vaikeita tunteita. Erityisiä syvätunnetaitoja ovat empatia- , myötätunto- ja itsemyötätuntotaidot, joiden avulla voimme elää merkityksellisessä ja arvostavassa yhteydessä itsemme ja toisten ihmisten kanssa.

HyMy TUNNETAITURIN TEHTÄVÄKORTIT on runsas ja monipuolinen opetusmateriaalipaketti tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen oppimiseen. 

HyMy TUNNETAITURIN TEHTÄVÄKORTIT ovat vapaasti ladattavissa kolmena eri tiedostona, joita voi ohjekorttien avulla käyttää monin eri tavoin opettamaan eri-ikäisille oppilaille tunnetaitoja, sosiaalisia taitoja ja vahvistamaan hyvää ryhmähenkeä sekä opettamaan tärkeitä ratkaisutaitoja, sovittelutaitoja ja myötätuntotaitoja.

Aito läsnäolo mahdollistaa hyvän huomaamisen tässä hetkessä.

 

Läsnäolotaidot

Keskittymistaidot / Tietoisuustaidot / Mindfulness-harjoitukset 


Läsnäolotaidot, kuten tässä hetkessä elämisen taito tai taito keskittyä ja uppoutua tekemiseen, mahdollistavat hyvinvoinnin, onnellisuuden, oppimisen ja aidot myönteiset kohtaamiset. Läsnäolotaidot ja keskittymistaidot ovat koulun ensisijaisia oppimaan oppimisen taitoja. Taitoa kuunnella, keskittyä ja olla rauhallisesti läsnä pitää harjoitella, opettaa ja vahvistaa. Läsnäolotaidot ovat opittavia taitoja, joiden opettamiseen ja harjoitteluun kannattaa käyttää aikaa. Läsnäoloharjoitusten opetus tuo runsaasti lisää sekä hyvinvointia että kehittyvää kykyä oppia ja olla aidosti läsnä koulun arjessa. Myötätuntoiset mindfulness- ja rentoutumisharjoitukset syventävät ja vahvistavat hyvinvointia.

Hyvät ihmissuhteet ovat kaiken inhimillisen hyvinvoinnin perusta.

 

Ratkaisutaidot

Sovittelutaidot / Rakentavan yhteistyön taidot / Konfliktitaidot

Ratkaisutaidot ovat sovittelutaitoja, konfliktinratkaisutaitoja ja taitoja, joilla rakennamme yhdessä parempia ratkaisuja ja tavoitteita tulevaisuuteen. Hyvinvoinnin ja myötätunnon kannalta ratkaisutaidot ovat sekä taitoja oppia uutta että rakentaa ja vahvistaa jo olemassa olevaa hyvää, oli kyse sitten ihmissuhteista tai koulun yhteisistä arvoista tai säännöistä. Ratkaisutaitojen ytimessä ovat ratkaisukeskeiset menetelmät ja sovittelutaidot. Ratkaisutaidot antavat työkaluja sovitella konfliktitilanteissa sekä rakentaa särkyneitä yhteyksiä ristiriitojen jälkeen. Myötätuntoinen ihmisyys ei ole aina helppoa, mutta harjoittelemalla ratkaisutaitoja, voimme kaikki kehittyä taidoissa ylläpitää sosiaalisia suhteita ja hyviä ihmissuhteita!